അരിപൊടി കൊണ്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ പഞ്ഞിയപ്പം| Rice Flour Dokhla | Steam Cake

4 Просмотры
Издатель
#mumsdaily #steamcake

അരിപൊടി കൊണ്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ പഞ്ഞിയപ്പം| Rice Flour Dokhla | Steam Cake

*******************************
Music Courtesy:
Track: Melody of Happiness — Igor Khainskyi [Audio Library Release]
Music provided by Audio Library Plus
Watch:
Free Download / Stream:
Категория
Поделки своими руками
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика